123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

Lifestyle

ใครที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากฝุ่นมากที่สุด

ฟอกอากาศ

ปัญหาที่เกิดจากฝุ่นสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหันต์ เพราะเวลาได้รับผลกระทบ จะเป็นผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งทำให้หลายคนมีความเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายถ้าไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีการ ฟอกอากาศ และการป้องกันตัวเองเวลาที่ออกอกบ้าน

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากฝุ่นมากที่สุด

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ดังนั้นควรจะมีการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด มีใครบ้าง

1.เด็ก

เนื่องจากเด็กจะยังไม่มีภูมิต้านทานที่มากเหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายาจากฝุ่นได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดจาฝุ่นยังส่งผลทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลง หรือมีปัญหาได้ ดังนั้นหากคุณอยุ่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย

2.คนท้อง

ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้อง จะเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอกว่าช่วงปรกติ เพราะร่างกายจะต้องดูแลเด็ดที่อยู่ในครรภ์ด้วย ดังนั้นหากคนท้องเจอกับปัญหาฝุ่นทุกวัน ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเด็กทารกในครรภ์ด้วย

3.ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สภาพร่างกายมีความอ่อนแอตามวัยที่สูงขึ้น ดังนั้นหากต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองอยู่บ่อยๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย ผู้สูงอายุจึงต้องอยู่ในสถานที่ที่มีการ ฟอกอากาศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

4.ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

กลุ่มคนที่มีอาการป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ย่อมมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าคนปรกติทั่วไปอยู่แล้ว ทำให้เวลาที่เจอกับฝุ่นที่เป็นพิษปริมาณมากๆ ในระยะยาว ก็ย่อมทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่แล้วเป็นหนักขึ้นกว่าเดิม

มลพิษทางอากาศ สร้างผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร

  • อันตรายต่อปอด

ปอดเป็นเหมือนกับสถานีฟอกอากาศ ที่รับอากาศจากการสูดหายใจของเราเข้าไปมีฝุ่นปะปนอยู่จำนวนมาก ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับปอดและทางเดินหายใจได้ เช่น โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด และถ้าหากไม่ได้ป้องกัน ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงขึ้นไปอีก

  • อันตรายต่อหัวใจ

หากร่างกายของเราต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศที่เป็นพิษอย่างรุนแรง ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้หัวใจล้อเหลวเฉียบพลันได้เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งจะป้องกันได้ยากมาก ต้องใช้หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษเท่านั้น และต้องใช้เครื่อง ฟอกอากาศ ที่มีคุณภาพสูง จึงจะช่วยป้องกันได้อย่างมั่นใจ

  • อันตรายต่อสมอง

การเผชิญกับปัญหาฝุ่นในระยะยาว จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว และทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมอง ซึ่งสามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ดังนั้นการป้องกันตัวเองให้ดีด้วยการใช้เครื่อง ฟอกอากาศ และใช้หน้ากากป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำ ไม่ควรจะรอให้ร่างกายเกิดความผิดปรกติแล้วค่อยทำ เพราะนั่นอาจจะทำให้การรักษายากมากขึ้นหรืออาจจะรักษาไม่ได้แล้ว