123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

Lifestyle

ยอดขายปังได้ง่ายๆ ด้วยการส่ง sms ราคาถูก

เป้าหมายสูงสุดในการทำธุรกิจ เชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆ คนต่างก็ต้องการยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การจะได้มาซึ่งยอดขายที่ปังนั้น ก็ต้องมีการวางแผนจักการให้ดี โดยเฉพาะด้านการตลาด หรือมีการคิดค้นกลยุทธ์ที่เหมาะสม การสื่อสารทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ต่อให้คุณมีของดี แต่ขาดการสื่อสารที่ดี ก็ไร้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันธุรกิจจำนวนไม่น้อยก็เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยอาศัยสื่อโซเชียลมีเดีย หลายคนมองข้าม sms ไป sms ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทรงพลัง และสำคัญมากๆ เลย เพราะ sms ราคาถูกและได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กัน

Short Message Services หรือ SMS คือ การส่งข้อความสั้นๆ (Text Messaging) ส่งจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง แต่ในยุคนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบส่ง sms ให้สามารถส่งได้จำนวนมาก นั่นก็คือ ส่ง sms ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับได้หลายๆ เบอร์ ด้วยการกดสั่งเพียงแค่ครั้งเดียว ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ข้อความจากโทรศัพท์มือถือเพราะทำงานในคอมพิวเตอร์ง่ายกว่า สะดวกกว่า และรวดเร็วกว่าด้วยที่สำคัญสามารถส่ง sms ราคาถูก มีต้นทุนไม่แพง

ทำไม sms จึงเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยกระตุ้นยอดขาย

  • มีความน่าสนใจมากกว่า E-mail
  • มีอัตราการเปิดอ่านข้อความมากถึง 98 %
  • เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันใจ
  • ส่งข้อความได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การส่ง sms มี 2 รูปแบบ ได้แก่

  • One way sms : คือ การสื่อสารทางเดียว โดยธุรกิจสามารถส่ง sms เพื่อกระตุ้นยอดขายได้ เช่น sms นำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ sms แจ้งโปรโมชั่นที่น่าสนใจ sms โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
  • Two way sms คือ การสื่อสารสองทาง อย่างที่เรามักพบเห็นกันในรายการทีวี สื่อวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ที่มีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาร่วมสนุก เล่นเกม ส่ง sms ชิงโชค ชิงรางวัลต่าๆ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องส่ง sms มายังเบอร์ที่กำหนด จากนั้นจะมีข้อความสำหรับตอบรับอัตโนมัติ หรืออาจเป็นข้อความแสดงคำขอบคุณ แบบนี้เรียกว่าการสื่อสารสองทาง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกระตุ้นยอดขายด้วยการส่ง Personal sms ไปยังลูกค้าเป็นรายบุคคลได้ โดยการใส่ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าลงไปในข้อความนั้นด้วย ยิ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าให้เปิดอ่านได้มากเลยทีเดียว เห็นไหมว่ายอดขายปัง! ได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้ sms เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด sms นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว sms ราคาถูกด้วย มีต้นทุนต่ำ สามารถส่งข้อความไปยังลูกค้าได้รวดเร็ว ทันใจ นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วยัง ยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีด้วย